Projecte de Dinamització

El projecte de l’espai  de dinamització juvenil és per una banda dintre el centre Garcilaso i per l’altra banda existeix d’uns projectes fora del centre. L’objectiu de crear el projecte de l’espai de la dinamització és crear un espai o uns espais de dinamització, creació i de trobar i/o construir un punt de trobada dels joves i de les entitats de joves. Això amb la intenció de donar un salt endavant per arribar els joves dels barris de Navas, la Sagrera i Congrés –Indians i de l’altra banda a tots els joves vinculats amb el territori (els alumnes dels instituts, cicle formatius,…) en el sentit més àmplia de la paraula que també simplement necessiten un espai per estar i trobar-se.

L’espai vol mobilitzar els joves per fer el seu espai. Espais, llocs on hi ha espai per creació, organització, dinamització, debat, jocs, xerrades,…o per només d’estar amb amics o per trobar gent que tenen els mateixos interessos. Un espai que pot ser el principi de moltes iniciatives, projectes dels joves individualment o en grup dels joves de tant dintre com fora del barri, pot ser dintre l’espai juvenil Garcilaso, com també pot ser a fora.

 

Formar xarxa, organitzar i crear plataformes per els joves de Navas, la Sagrera i Congrés -Indians.