Autorització de sortida

Completa el següent formulari per a confirmar l’autorització de sortida.

 

  DADES DE LA SORTIDA

  Dia de la sortida:

  Motiu de la sortida:

  Lloc:

  Horari:

  Autoritzo a que el meu fill/a vagi al lloc sol/a
  Autoritzo a que el meu fill/a torni al lloc sol/a

   

  DADES PERSONALS del/la jove

  Nom i cognoms:

  Nº Carnet Espai Jove Garcilaso (si el tens):

  Adreça:

  Codi postal:

  Mòbil jove:

  Data de naixement:

  Lloc de naixement:

   

  DADES MÈDIQUES

  Núm. Tarja Seguretat Social (jove):

  DNI / Passaport (jove):

  En cas de necessitat, contactar amb:
  - Pare/mare o tutor:

  - Telèfon:

   

  COMPROMÍS DEL/LA PARTICIPANT AL TALLER o ACTIVITAT DE LA SORTIDA

  Jo amb DNI em comprometo a assistir a l'activitat i a respectar als talleristes, voluntaris, monitors, organitzadors i als altres participants, l'espai i el material.

   

  AUTORITZACIÓ FAMILIAR (només menors edat)

  En/na amb DNI com a pare/mare/tutor@, autoritzo a a realitzar l’activitat organitzada per l’Espai Jove Garcilaso. En cas d’un comportament inadequat del meu fill/a, em faig responsable com a pare/mare/tutor. D’altra banda, en cas d’emergència, dono el meu permís per a què prenguin les mesures convenients.

   

  Email:

  Accepto les condicions de l'autorització