Intergrups Temàtics

Els Intergrups són grups de joves que es troben un cop per setmana per fer activitats sobre algun tema del seu interès. L’Intercanviador els cedeix l’espai i el material a canvi de després fer una mena d’intercanvi com pot ser: dinamitzar o participar en alguna activitat de l’Intercanviador, de l’Espai Jove o, inclús, del Districte. Als intergrups no sol haver-hi talleristes, sinó que són els i les mateix/es joves els/les que dinamitzen l’activitat, pot ser, que per començar hi hagi una persona que dirigeix una mica per tal que els i les joves agafin les eines per acabar sent autònoms/mes.

Aquests Intergrups poden anar canviant durant tot l’any. Sempre es poden proposar nous!!! Sempre tindrem en compte la teva proposta, en el moment que hi hagi més de tres persones interessades en una mateixa temàtica i vulguin participar-hi es posa data i horari i comencem!