Preinscripció on-line a La Sala

  DADES PERSONALS JOVE

  Nom i Cognom:
  Data de naixement:
  Adreça:
  Telèfon mòbil:
  E-mail:
  Institut:
  Curs acadèmic:
  Vols formar part del grup de whatsapp de La Sala? No

   

  DADES FAMÍLIA

  Nom i cognom persona de referència (mare/pare/tutor):
  Nº DNI/PASSAPORT:
  E-mail:
  Telèfon de contacte:
  Nom altra persona de referència (qualsevol altre):
  Telèfon de contacte:

   

  DADES MÈDIQUES

  Número targeta seguretat social de/la Jove:
  Pateix alguna malaltia crònica? No
  En cas afirmatiu, especifiqueu quina:
  Té alguna al·lèrgia? No
  En cas afirmatiu, especifiqueu quina:
  Té alguna intolerància alimentària? No
  En cas afirmatiu, especifiqueu quina:

  Altres observacions a tenir en compte:

   

  HORARIS

  L’horari d’activitat de la Sala és de 17:00h a 20:00h, de dilluns a divendres.

   

  RECOLLIDA

  En acabar l’activitat, vindrà algun responsable a recollir el jove? No

  En cas afirmatiu, indiqui les següents dades de l’adult que el vindrà a recollir:
  Nom de la persona adulta:
  Telf.:

   

  De conformitat amb el GDPR 2016/679 de 27 d’abril i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, havent signat l’autoritzció, les seves dades personals s’incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular el Centre Garcilaso de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu. Aquest fitxer té com a finalitat gestionar la seva relació amb el centre i mantenir-lo informat dels serveis que ofereix. Les seves dades no seran cedides a cap altra entitat. Consenteix expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Finalment, l’informem que podreu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. San Miquel 5-6, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret.

  Actualment no és possible accedir al formulari. El període d’inscripció ja ha finalitzat.