estiu

Actualment no és possible accedir al formulari. El període d’inscripció ja ha finalitzat.

  DADES PERSONALS JOVE

  Nom i cognoms de/la jove:
  Data de naixement:
  Institut:
  Curs acadèmic:
  Telèfon jove:
  Direcció:
  Població:
  CP:
  E-mail jove:
  Núm. Tarjeta Sanitària (jove):
  DNI/NIE/Passaport (jove):

   

  DADES PERSONALS FAMILIARS

  Nom i cognom del pare/mare/tutor/a:
  DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor/a:
  E-mail pare/mare/tutor/a:
  Telèfon pare/ mare/ tutor/a:
  Nom altra persona de referència (qualsevol altre):
  En cas de necessitat, contactar amb: Nom: Telèfon 1: / Nom: Telèfon 2:

   

  DADES MÈDIQUES

  Número targeta seguretat social de/la Jove:
  Pateix alguna malaltia crònica?
  En cas afirmatiu, especifiqueu quina:
  Té alguna al·lèrgia?
  En cas afirmatiu, especifiqueu quina:
  Té alguna intolerància alimentària? No
  En cas afirmatiu, especifiqueu quina:

  Altres observacions a tenir en compte:

   

  HORARIS

  Setmanes a les que assistiràs:
  OPCIONS:
  PLACES COBERTES - Setmana del 26 al 30 de juny
  PLACES COBERTES - Setmana del 3 al 7 de juliol
  Setmana del 10 al 14 de juliol

   

  Documentació:
  Cal enviar escanejat a lasalagarcilaso@gmail.com o portar presencialment a la Sala Garcilaso de dilluns a divendres de 17 a 20h la següent documentació:
  - DNI/ NIE/ Passaport (jove)
  - Targeta Sanitària (jove)

   

  Criteris de prioritat:
  - Jove que s'apunta a totes les setmanes
  - Jove que està vinculat/ada a La Sala Garcilaso durant tot el curs
  - Jove que estudia o resideix als barris: La Sagrera, Navas, Congrés-Indians

   

  De conformitat amb el GDPR 2016/679 de 27 d’abril i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, havent signat l’autoritzció, les seves dades personals s’incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular el Centre Garcilaso de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu. Aquest fitxer té com a finalitat gestionar la seva relació amb el centre i mantenir-lo informat dels serveis que ofereix. Les seves dades no seran cedides a cap altra entitat. Consenteix expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Finalment, l’informem que podreu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. San Miquel 5-6, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret.