Formulari d’inscripció als projectes COMPARTvIDES / BMURALS

  Nom i cognoms:

  Adreça:

  Codi postal:

  Població:

  Data de naixement:

  Lloc de naixement:

  DNI:

  Telèfon fix:

  Telèfon mòbil:

  Correu electrònic:

   

  Necessites factura?
  No

  Nom de l'entitat:

  Adreça:

  Codi Postal:

  Població:

  NIF:

  Telèfon de contacte:

   

  Selecciona el projecte al que vols inscriure't:

  COMPARTvIDES
  BMURALS

   

  De conformitat amb el GDPR 2016/679 de 27 d’abril i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, havent signat l’autoritzció, les seves dades personals s’incorporaran en un fitxer automatitzat del qual és titular el Centre Garcilaso de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu. Aquest fitxer té com a finalitat gestionar la seva relació amb el centre i mantenir-lo informat dels serveis que ofereix. Les seves dades no seran cedides a cap altra entitat. Consenteix expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada. Finalment, l’informem que podreu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. San Miquel 5-6, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret.

  Accepto les condicions de la inscripció