Sol·licitud del carnet (majors d’edat)

Completa el següent formulari per a confirmar la teva sol·licitud.

 

  DADES PERSONALS

  Data d'inscripció*:

  Nom i cognoms*:

  Adreça:

  Codi postal:

  Població:

  Data de naixement*:

  Lloc de naixement*:

   

  Com podem contactar-te?

  Tel. fix:

  Mòbil:

  Email*:

   

  Xarxes socials:

  Facebook:

  Twitter:

  LinkedIn:

  Altres:

   

   

  AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGE

  Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els demanem el seu consentiment per a la utilització de la vostra imatge.

  En/Na amb DNI

  SiNo autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en materials gràfics i audiovisuals corresponents a la difusió d’activitats organitzades per l’Espai Jove Garcilaso, de l’Ajuntament de Barcelona.

  Barcelona,

   

  Accepto les condicions de la sol·licitud i autoritzo al centre fer el tractament de les dades personals