Descripció del servei

El Viver de Projectes Juvenils és un servei adreçat a grups de joves i a entitats juvenils de la ciutat. El Viver de Projectes Juvenils ofereix un suport integral a la programació, el desenvolupament i la consolidació d’aquells projectes no lucratius elaborats per joves que tenen com a beneficiaris reals la població juvenil.

 

Quins serveis ofereix?

El Viver de Projectes és més que un espai on poder dur a terme un projecte; és també un espai de formació i aprenentatge. Els serveis que el Viver de Projectes Juvenils ofereix per facilitar la consolidació de les iniciatives dels grups i entitats juvenils que en formen part són:

Infraestructura

Un espai de treball i de reunió amb un horari preestablert.
La resta d’espais del Centre Garcilaso: sala d’actes i sales polivalents.
Una sala de serveis comunitaris del Viver de Projectes Juvenils amb el material necessari per al funcionament ordinari (ordinadors, connexió a Internet, material d’oficina, fax, fotocopiadora…).

Seguiment personalitzat dels projectes

Un tècnic del Viver de Projectes Juvenil orienta i assessora en la planificació i execució del projecte.
Reunió mensual de seguiment del projecte.
Facilitats per rebre algun tipus de formació necessària per poder portar a terme el projecte exitosament.

 

Tens un projecte i el vols dur a terme? Necessites ajuda? Vine al Viver!
Servei d’assessorament, suport i acompanyament a iniciatives juvenils.

Horari d’assessorament tècnic:
Dimarts de 10:00h a 14:00h, i dijous de 16:00h a 20:00h

Referent: Yago

Informació: 605 064 182; vivers@crajbcn.cat