Convocatòria al “Pica-pica de Llengües”

Convocatòria al “Pica-pica de Llengües” (Intercanvi d’idiomes)

Tens més de 18 anys? T’agradaria conèixer gent nova i practicar altres idiomes? Participa al Pica-pica de llengües!
Què és? Es tracta de grups de conversa a través de l’intercanvi: Francès, Alemany, Anglès, Àrab, Català, Portuguès, Castellà, Italià, etc… gratuït per a joves de 18 a 35 anys.
Com funciona? Cada persona participa en almenys dos grups: un com a referent (ensenya a la resta un idioma que domina), i en un altre com a practicant (aprèn un altre idioma que vol millorar). Els grups estan formats per 5-6 persones màxim.
Dia d’inscripció: Els dies 28 de setembre (18:00h) i 29 de setembre (20:00h) es convocarà una trobada amb els interessats. Hauràs de portar una fotografia de carnet i realitzar la inscripció, on hi faràs constar la teva disponibilitat horària i idiomes que t’interessen. Les places es reservaran per ordre d’inscripció.

Quan comença? Depenent de la borsa d’interessats, es proposaran els idiomes i horaris finals. Els intercanvis seran d’octubre a desembre.
Per què a Garcilaso? Hi ha diferents maneres de practicar idiomes. A l’Espai Jove Garcilaso ho pots fer de manera còmoda, divertida i totalment gratuïta! Disposareu d’ordinadors, sala de projecció, espai chill-out, jocs de taula, llibres i molt més.

Escriu-nos per a reservar: intercanviador@espaijovegarcilaso.org

Meeting Point of exchange languages (Convocation to “Pica-pica de Llengües”)

Are you older than 18? Would you like to meet new people and practice other languages? Let’s come to “Pica-Pica de Llengües”!
What is it? It’s about groups of conversation using exchange method: French, German, English, Arabic, Catalan, Portuguese, Spanish, Italian, etc… free for everybody between 18 and 35.
How it works? Each person take part in minimum two groups: one as a referent (who teach the rest one language handled), and in other as participant (learn another language you would like to improve). The groups has 5-6 people as much.
Inscription day: 28th of September (18:00h) and 29th of September (20:00h) are the days we convene to have a meeting day with all the interested people. Should take a carnet picture with you, and formalize the inscription where you would be able to expose your disponibility and which languages would you like to improve. Places on the groups would be reserved following the order of the inscriptions.
When it starts? Depending of the amount of interested people, we would propose the languages and the final schedule. This exchanges would be from September until December.
Why Garcilaso? There’s so many different ways to practice languages. Here, at Espai Jove Garcilaso, you would do it in a relaxing, funny and free way! At your disposing we count with computers, projection room, chill-out space, table games, books and more. Write us to confirm: intercanviador@espaijovegarcilaso.org

pica-pica retoc

Aquesta entrada es va publicar a Destacat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *