Ja es poden realitzar les aportacions per l’elaboració del nou Pla Jove a través de la nova web

» L’Ajuntament de Barcelona està elaborant el nou Pla d’Adolescència i Joventut que definirà les línies d’actuació que defineixen les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Barcelona fins el 2015.

» La Regidoria d’Adolescència i Joventut acaba de posar en funcionament el nou web de
participació per recollir l’opinió i les aportacions dels i les joves de la ciutat en relació al
nou Pla d’Adolescència i Joventut http://www.bcn.cat/nouplajove

» El procés de participació a través de la plataforma finalitza el 7 d’octubre i està pensat per recollir les aportacions de la població jove de la ciutat (12-30 anys).

La Regidoria d’Adolescència i Joventut està immersa en la creació d’un Pla d’Adolescència i Joventut que permeti definir les principals línies estratègiques a partir de les quals es desenvoluparan el conjunt d’actuacions dirigides especialment a la població juvenil de la ciutat.

Per l’elaboració d’aquest Pla es fa imprescindible conèixer i escoltar l’opinió dels adolescents i els i les joves de la ciutat, ja que aquests són els autèntics protagonistes del Pla d’Adolescència i Joventut i la seva implicació és un element clau per garantir la vigència i el sentit d’aquest.

La Regidoria d’Adolescència i Joventut acaba de posar en funcionament el nou web de participació per recollir l’opinió i les aportacions dels i les joves de la ciutat en relació al nou Pla d’Adolescència i Joventut http://www.bcn.cat/nouplajove.

Mitjançant aquesta plataforma es posa a l’abast de la població jove un nou mecanisme perquè puguin realitzar les seves aportacions i comentaris sobre les diferents qüestions que s’hi plantegen, sàpiguen com s’està desenvolupant el procés i puguin conèixer els continguts i objectius del #nouplajove.

Aquesta eina ha de facilitar la participació i el contacte directe amb la població jove de la ciutat oferint un model interactiu que compleixi amb un dels propòsits principals i indispensable del Nou Pla d’Adolescència i Joventut, el foment de la participació i contribució sobretot de la població jove i adolescent .

El web vol establir un contacte directe, interactiu i constructiu amb les persones que hi vulguin participar. A partir d’uns vídeos que recullen les aportacions d’alguns testimonis joves es vol convidar a la resta de la població juvenil a participar, compartir i opinar a l’entorn des eixos principals del Pla.s.

El web està plantejat perquè els joves puguin aportar, opinar i compartir les seves propostes en relació al Pla d’Adolescència i Joventut i els seus eixos principals: formació, ocupació, habitatge, associacionisme i participació, salut, oci i lleure i cohesió social.

El web a més recull una butlleta de participació en el que es vol conèixer l’opinió dels joves en relació a diferents temes del seu interès.

També es posa en funcionament en el marc del twitter de joventut @bcn_joventut el hashtag del pla jove #nouplajove a través del qual els ciutadans poden formular preguntes i opinions sobre les qüestions que creguin oportunes en relació al nou pla jove.

Les aportacions a través de la plataforma digital es recolliran fins el diumenge 7 d’octubre.

Paral·lelament, el procés participatiu del Pla Jove vol garantir la possibilitat de que tos els adolescents i joves de la ciutat tinguin eines suficients per poder participar en relació a aquest Pla. En aquest sentit, els punts d’informació juvenil ofereixen l’oportunitat de fer les aportacions de forma presencial.

També s’han realitzat diferents accions encaminades a poder recollir en màxim nombre d’ aportacions dels adolescents i jove, les associacions juvenils i els professionals que treballen en l’àmbit a nivell de ciutat.

Entre aquestes accions cal assenyalar les Jornades de debat dinamitzades pel Consell de Joventut de Barcelona, les propostes recollides a través del Servei d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària, la Trobada de Professionals de Joventut de la ciutat, el recull de les Audiències Públiques als nois i noies de la ciutat i les aportacions recollides directament a través del procés participatiu del Programa d’actuació municipal (PAM)2012-2015.

Aquesta entrada es va publicar a Destacat.