L’espai Jove Garcilaso guanya un espai de formació integral per a joves i adolescents

L’Espai Jove Garcilaso guanya 700 m2 per crear un espai de lleure i de trobada per a joves Un dels objectius de la regidoria d’Adolescència i Joventut és oferir serveis i equipaments als joves i adolescents que s’adeqüin a les seves necessitats formatives i personals.

L’Espai Jove Garcilaso és un dels quatre Espais Joves de la ciutat de Barcelona i l’equipament juvenil de referència al districte de Sant Andreu. És un equipament de 9 plantes i 3.500 m2 que ofereix els següents serveis:
– Centre Garcilaso com a serveis adreçats a tota la població: Biblioteca, OAC i Serveis Socials.
– Centre Garcilaso com a Espai Jove: Punt d’Informació Juvenil; bucs d’assaig musical; estudi de gravació; viver de projectes juvenils; allotjament d’entitats juvenils; sales d’estudi nocturnes; la Sala d’adolescents; l’Espai de Trobada; bar jove; projecte musical; projecte audiovisual; projecte de dinamització juvenil; projecte treball en xarxa.

Amb el proper trasllat de la Biblioteca Garcilaso al complex de l’antiga fàbrica Alchemika, l’Espai Jove Garcilaso guanyarà un espai d’ aproximadament 700 m2 repartits en dues plantes

L’espai que deixa lliure la biblioteca s’aprofitarà per fer un projecte de formació integral per a joves i adolescents, un espai on els joves trobaran recursos en matèria formativa, personal i educativa a través d’un espai de lleure i de trobada per a joves.

Amb l’ampliació de l’Espai Jove Garcilaso s’incorporen uns serveis destinats i orientats al desenvolupament dels joves i adolescents. Un dels objectius de la Regidoria d’Adolescència i Joventut és oferir els serveis i equipaments juvenils i dotar-los de les infraestructures necessàries per tal de cobrir les necessitats i demandes de la gent jove de la ciutat, i l’espai lliure que deixa la biblioteca s’emmarca perfectament en el compliment d’aquest objectiu.

Aquest nou espai estarà dirigit per una sèrie de professionals de joventut amb la complicitat i interacció dels joves i adolescents usuaris del servei, ja siguin del districte o de la resta de la ciutat. Així, la dinàmica d’aquest nou espai estarà regida per la dinàmica entre els professionals i els joves per mitjà de la investigació, l’acció i la participació.

» Un servei creat per cobrir les necessitats dels usuaris

El nou espai obrirà de dilluns a divendres, matí i tarda. L’obertura del servei està relacionada amb les necessitats actual dels joves, que abasta horaris molt diversos.

L’organització de l’espai de trobada també s’adequa a les necessitats dels seus futurs usuaris.

Primera Planta. Espai de Trobada, Mediateca Jove i Sala d’Adolescents: Espai d’oci i generador d’iniciatives impulsades pels propis joves a través de les seves demandes, les seves necessitats, un espai per estar-hi, per concertar-se a Internet, estudiar, fer treballs en grup, etc.
– La sala d’adolescents
– Espai Mediateca: en l’actual espai d’audiovisuals de la biblioteca es farà un espai de mediateca audiovisual i musical, amb reproductor de mp3, pantalla i projector.
– Espai d’oci i lleure:
– Espai d’estudi i/o lectura.

Segona Planta. Espai de Formació i de Capacitació Personal i Professional de Joves: serà l’espai de formació, de coneixement, de creixement personal. Serà un espai polivalent i acollirà diferents iniciatives i propostes dels joves.
– Espai de formació – multimèdia:espai amb eines informàtiques, connexió a Internet. Treballarà en diferents horaris amb col·lectius i edats diferents
Suport a l’aprenentatge i espai de deures.
Sessions de tècniques d’estudi i organització del temps.
Punt Activa’t. Suport a la recerca de feina.
Tallers i cursos en funció de les necessitats manifestades pels joves.

– Espai ‘Pròpolis’ La finalitat d’aquesta ubicació serà treballar tot un seguit d’eines que ajudin al jove en la seva construcció social, a més de donar un suport i enfortir la seva pròpia xarxa social. En aquest sentit l’espai té la funció de dotar al jove d’eines i d’habilitats per saber estar i tenir èxit personal i professional en el futur.
Tallers de coaching
Teatre social
Presentacions en públic
Tallers d’Autoestima
Capacitació personal…
Sempre hauran de sortir de les demandes dels joves i d’aquelles necessitat detectades..

– Xarxa d’intercanvis socials- ‘l’ intercanviador de la Sagrera’: espai d’intercanvi d’experiències, coneixements, etc.
Intercanvi de llengües: S’aprofitaran les estades de joves d’altres països per fer conversa entre diferents llengües. Amb aquest servei es vol crear un referent de Barcelona en relació a d’intercanvi de llengües i connectar d’aquesta forma els joves europeus que resideixen temporalment a Barcelona amb els autòctons.
Tallers voluntaris
Intercanvi de coneixements per àrees: suport matemàtiques, ciències, …
Banc del temps.

 

Font “El Periodico

Garcilaso ElPeriodico Garcilaso guanya un espai de formació

Aquesta entrada es va publicar a General.